Entreprenad & Anläggning

EMW har under nästan 2 decennier biträtt klienter med tjänster inom större entreprenader och anläggningar. Det kan vara alltifrån leverans av större infrastruktur anläggningar inom kraftsektorn under ABT eller FIDIC till leverans av delsystem inom järnvägssektorn till offentliga kunder såväl inom som utanför landets gränser.