EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation)

Under ett EPCI kontrakt skall entreprenören leverera en komplett anläggning till en beställare som behöver en nyckelfärdig lösning för produktion vid site. Härav kallas även EPCI kontrakt för ”Turnkey Contracts”. Under ett EPCI kontrakt skall entreprenören leverera anläggningen till ett garanterat pris till ett fast datum och anläggningen skall uppfylla givna prestationskriterier. Vanligtvis leder brist i förhållande till detta till viten. EPCI entreprenören koordinerar all design, inköp och konstruktionsarbeten och tillförsäkrar att hela projektet levereras enligt överenskommelse och i tid. Entreprenören kan ibland åta sig genomförande av site arbeten.

EMW har sedan 2003 arbetat med EPCI kontrakt såsom FIDIC och har gedigen erfarenhet av denna typ av avtal. FIDIC är en av de ledande globala avtalsmallarna som används mycket frekvent i kontrakt för stora anläggningsprojekt. I Sverige har vi märkt en stadig ökning av FIDIC baserade kontrakt, kanske mycket på grund av att de är internationellt erkända och ibland mer ändamålsenliga än dess nordiska motsvarigheter.

För frågor runt FIDIC baserade kontrakt, kontakta gärna Mattias Westerlund på +46709100758