IT Rätt

EMW erbjuder stöd med avtalsgranskning, avtalsupprättande, förhandling med mera inom exempelvis outsourcing, funktionsupphandling, molntjänster och e-handel. Vi hjälper även till vid offertförfrågningar och upphandlingar. Dessutom upprättar vi både standardavtal, som kunden kan använda utan fortsatt juridiskt stöd, och kundunika avtal för enskilda affärer.

Outsourcing

Outsourcing används ofta som samlingsbegrepp för en mängd affärsmodeller, bland annat funktionsköp och molntjänster. Traditionell outsourcing, där leverantören övertar kundens IT-verksamhet, omfattar oftast ett långtgående åtagande för att säkra leverantörens investering. Det är bland annat viktigt att reglera övertagandet, köpet av tjänster och funktioner, licensrättigheter, vem som bestämmer över miljön och införande av rättningar, möjligheten till vidareutveckling samt service level agreement och, inte minst, avtalets upphörande. Avtalstiden är ofta lång och det är därför viktigt att finna prismodeller som säkrar att prisnivån förblir konkurrenskraftig.

Drift och Hosting

Företag som vill kontrollera sin IT-miljö på applikationsnivå, men undvika investeringar i infrastruktur, avtalar ofta om drift/hosting. Företaget tillhandahåller och förvaltar då självt hård- och mjukvaran, medan en leverantör typiskt sett ansvarar för lokaler, el, viss övervakning, fysisk säkerhet med mera. Här blir bland annat serviceavtal som reglerar driftsåtagandet för servrar, servicedesk, servicenivåer (SLA), övervakning och åtgärder vid problem viktiga.

Licenser

Hur en programvara eller annan rättighet får användas regleras vanligtvis i ett licensavtal, exempelvis hur länge, till vilket pris och på vilket sätt rättigheten får användas. Köp av licenser kombineras ofta med underhåll, support och vidareutveckling men även drift/hosting.

IT tjänster

IT-tjänster som tillhandahålls över internet, exempelvis lagring av data och e-post, kallas populärt molntjänster eller Cloud Computing. I grunden innebär tjänsten köp av en drift/hostingtjänst. En attraktiv prissättning möjliggörs av hård standardisering och av att leverantören bestämmer varifrån och hur tjänsten levereras och utformas. Data lagras ofta utanför EU/EES och det krävs därför särskilt fokus på hanteringen av personuppgifter. Eftersom kundens information ofta är geografiskt spridd och byte av system innebär omställningar, är det viktigt att reglera parternas åtagande då avtalet upphör.

Integritet och Personuppgifter

Uppgifter om användare och kunder är värdefull information. EU har bland det kraftigaste skyddet för personuppgifter i världen och GDPR måste alltid beaktas. Personuppgifter är allt som kan identifiera en person som är i livet. Personuppgifter behöver hanteras såväl i traditionella avtal som vid insamlande av personuppgifter och en mängd andra situationer.