Joint Ventures & Samarbeten

Olika former av samarbeten genom bolag eller i andra former är i dagens näringsliv mycket vanliga och viktiga för att på ett optimalt sätt tillvarata ekonomiska intressen – det kan röra sig om samarbeten i olika entreprenadprojekt eller i syfte att förena olika kompetenser och resurser men också i finansieringssyften.

EMW ger dig ett personligt engagemang för affären du svårligen hittar hos någon av våra mer namnkunniga större motsvarigheter. Vi bistår er med att upprätta, granska och förhandla olika typer samarbetsavtal och joint ventures såsom aktieägaravtal och konsortialavtal. Därtill biträder vi i relaterade avtals- och bolagsrättsliga frågor som uppstår i samband med samriskprojekt såsom bolagisering, förvärvsfrågor, förvaltningsfrågor (asset management), kapitalanskaffning och finansiering, bolagsstämmor, formaliafrågor samt ägar- och bolagsstyrningsfrågor. Det finns ett mycket stort antal frågor att ta hänsyn till i joint ventures, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda projektet, och vi engagerar oss för att finna lösningar och avtal anpassade för era behov och den specifika situationen.