Offentlig Upphandling

EMW har i många år biträtt stora internationella koncerner och mindre aktörer i anbud till upphandlande myndigheter/enheter. Från det inledande startskedet i upphandlingen till det avslutande skedet i avtalsperioden. Vi biträder våra kunder vid överprövningar och processer enligt LOU och LUF i samband med offentliga upphandlingar inom såväl transport som energibranschen.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.